IX Targi pracy

OfertaWystawcy i prezentacjeV Targi PracyVI Targi PracyProgram targówVII Targi PracyProgram targówVIII Targi PracyIX Targi PracyMiejsce i terminKontaktFilmyGaleria

WYSTAWCY VII TARGÓW PRACY UR:

PLIVA

Jesteśmy jednym z największych w Polsce producentów leków odtwórczych. Potwierdzeniem najwyższej jakości wytwarzanych przez nas preparatów jest prestiżowy certyfikat Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), który Fabryka Grupy Teva w Krakowie otrzymała jako pierwszy producent z branży farmaceutycznej w Polsce. Dokument ten zezwala spółce na produkcję do krajów UE.
Krakowskie zakłady przeszły także pomyślnie audyty amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA). Dzięki temu jako pierwsza firma farmaceutyczna w Polsce otrzymaliśmy pozwolenie na produkcję leków na rynek USA. Obecnie w Zakładzie w Krakowie wytwarzane są formy suche i płynne preparatów. Zakład w Krakowie ma za sobą długą tradycję sięgającą lat 30 XX wieku. Wówczas na obrzeżach miasta powstała niewielka wytwórnia, zajmująca się głównie produkcją odżywek i artykułów spożywczych. Wytwórnia ta stanowiła filię znanej szwajcarskiej firmy - Dr. A. Wander S.A.  Dawne obrzeża Krakowa to dziś prawie centrum tego miasta, które należy do dziedzictwa kultury światowej i podlega szczególnej ochronie ekologicznej. Nasza firma musi więc spełniać bardzo surowe kryteria w zakresie norm ochrony środowiska. Dlatego stosujemy cały system proekologicznych rozwiązań i nieustannie pracujemy nad ciągłym udoskonalaniem swoich metod działania.  Nowoczesny sposób wytwarzania sprzyja zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy naszym pracownikom oraz maksymalnemu ograniczeniu uciążliwości naszej firmy dla otoczenia i środowiska naturalnego. W 1997 roku Zakłady w Krakowie uzyskały Świadectwo Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji, natomiast w roku 2001, jako pierwsza firma farmaceutyczna w Polsce, otrzymały międzynarodowy certyfikat w zakresie ochrony środowiska. W tym samym roku Zakładowi w Krakowie przyznany  został certyfikat w zakresie Bezpieczeństwa Pracy. W 2008 roku Zakład otrzymał także certyfikat Firmy Bliskiej Środowisku.

 

 

CAPGEMINI

Capgemini, jeden z wiodących światowych dostawców usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingu, umożliwia swoim klientom rozwój i działanie dzięki nowoczesnym technologiom. Firma Capgemini oferuje swoim klientom doświadczenie i możliwości, które zapewniają im większą swobodę w osiągnięciu najlepszych wyników poprzez unikatowy sposób współpracy polegający na Współdziałaniu w Biznesie (Collaborative Business ExperienceTM). Capgemini jest obecna w 40 krajach i zatrudnia na świecie około 110 tys. pracowników. W naszych biurach Polsce zatrudniamy ponad 4 tys. osób.

 

 

STATE STREET

State Street has a presence in Krakow, Poland since November, 2007. Our primary business is focused on Fund Accounting, Hedge Fund Accounting, Pricing Administration, Derivative Administration and Financial Reporting. Today State Street has over 900 employees at multiple sites in Krakow.

 

 

CAPITA

Capita jest największą firmą outsourcingową w Wielkiej Brytanii, która kilka miesięcy temu rozpoczęła działalność w Krakowie. Łączy nas jeden cel - pomóc udoskonalić obsługę klienta dla każdego z naszych licznych partnerów - zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Współpracuje z ponad 300 znaczącymi klientami spośród różnych gałęzi biznesu, m. in.: AXA, BBC, Deutsche Bank, O2, T-Mobile, Tesco and Zurich. Na przestrzeni najbliższych 18 miesięcy planują zatrudnić około 500 pracowników, którzy będą świadczyć usługi w zakresie obsługi klienta oraz wsparcia działalności biznesowej w zakresie ubezpieczeń, finansów, IT, HR, świadczeń emerytalnych, ubezpieczeń zwierząt domowych, nieruchomości i administracji

 

 

COBICO

COBICO Sp. z o.o. posiada w swoich strukturach Akredytowane Biuro Certyfikacji i Laboratorium Opakowań. Biuro Certyfikacji Świadczy usługi z zakresu opakowań i rolnictwa – przetwórstwa i ekologicznej produkcji rolnej, produktów regionalnych i tradycyjnych, produktów w programie „Jakość Tradycja” oraz wieprzowiny wysokiej jakości w systemie PQS. Laboratorium COBICO przeprowadza badania opakowań metalowych i z tworzyw sztucznych oraz materiałów opakowaniowych

 

 

U JĘDRUSIA

PGPH "U Jędrusia"  już ponad 25 lat jest producentem wyrobów garmażeryjnych chłodzonych oraz sałatek i surówek. Prowadzona działalność została nagrodzona licznymi wyróżnieniami wśród których największe znaczenie mają m.in. tytuł Agro Polska 2001 oraz Polski Producent Żywności 2002 i certyfikat "Dobre bo Polskie". Na wszystkich etapach procesu produkcyjnego , począwszy od przyjęcia surowca aż do pakowania i dystrybucji, firma stosuje procedury systemu  HACCP zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne wytwarzanej żywności. Firma dostarcza swe produkty do wszystkich sieci  hipermarketów na terenie całej Polski tj. Makro Cash and Carry, TESCO, Selgros, Geant, Carrefour, a także zaopatruje ponad 30 firmowych stoisk delikatesowych i Lunch Barów.

 

 

BIOCERT

BioCert Małopolska Sp. z o.o. jest jednostką certyfikującą działająca na terenie całego kraju, posiadającą upoważnienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym .Akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji produkcji rolniczej prowadzonej metodami ekologicznymi. Dysponują rzetelną i aktualną informacją o sposobie przekształcenia produkcji rolnej na produkcję prowadzoną metodami ekologicznymi.

 

 

WUP


Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Małopolskiego. Jesteśmy instytucją publiczną, co oznacza, że działamy nie dla siebie, ale działamy dla innych. Pracujemy na rzecz regionu Małopolski, dlatego od 2007 roku celem i podstawą realizacji wszystkich naszych inicjatyw jest misja: kompetentny, wykwalifikowany i pracujący mieszkaniec Małopolski. Dysponujemy środkami, które można pozyskać na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju zasobów ludzkich. Pełnimy w województwie małopolskim funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

 

 

OHP

Ochotnicze Hufce Pracy posiadają w swojej strukturze jednostki zajmujące się pośrednictwem pracy w kraju i za granicą oraz doradztwem zawodowym i orientacją zawodową.
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży realizuje zadania z zakresu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz z zakresu świadczenia usług edukacyjnych dla młodzieży na lokalnym rynku pracy.

 

 

MAAR

„Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego od kilkunastu lat tworzy warunki do rozwoju biznesu w regionie. Oferując przedsiębiorcom pomoc finansową, doradczą, inwestycyjną i szkoleniową MARR gwarantuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej.

Doświadczenie, potencjał merytoryczny, stabilność finansowa oraz zaangażowanie w pozyskiwanie unijnych dotacji stawia MARR w gronie największych instytucji w Polsce działających na rzecz promocji przedsiębiorczości i najpoważniejszych partnerów instytucji centralnych i samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu. 

Jako Regionalna Instytucja Finansująca, Spółka pośredniczy w udzielaniu dotacji na zadania związane z inwestycjami proinnowacyjnymi; wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz działania skierowane na tworzenie pozabankowych źródeł finansowania.

MARR jest liderem przedsięwzięć podejmowanych na rzecz wzrostu konkurencyjności małopolskich firm. Uruchomione w 2009 r. wspólnie z Krakowskim Parkiem technologicznym i Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Centrum „Business In Małopolska” to pierwsze, profesjonalne centrum obsługi biznesowej w regionie, gdzie na kompleksową pomoc mogą liczyć zarówno inwestorzy jak i eksporterzy. Spółka jest jedynym w regionie, oficjalnym partnerem Polskiej Agencji Informacji  i Inwestycji Zagranicznych.”

 

 

ADDECO


Adecco, jako globalny lider w dziedzinie rozwiązań zarządzania zasobami ludzkimi, oferuje szeroki zakres usług:    rekrutacja i selekcja pracowników na stałe (Permanent Placement), rekrutacja pracowników tymczasowych (Temporary Staffing), weryfikacja i ocena kandydatów (Assessment Center), ocena pracowników, określenie potencjału oraz kierunków rozwoju (Development Center), poszukiwania bezpośrednie kluczowych specjalistów, menedżerów oraz na stanowiska kierownicze (Direct & Executive Search), rekrutacja do pracy za granicą (International Recruitment), program zwolnień monitorowanych (Outplacement), doradztwo z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i rynku pracy (Consulting & Adjustment Services), obsługa pracowników poprzez biuro zlokalizowane na terenie firmy Klienta (On-Site Management), outsourcing funkcji z zakresu zarządzania personelem (Outsourcing), zarządzanie i koordynacja pracy innych dostawców personelu (Master Vendoring), wypróbowanie pracownika przed zatrudnieniem na stałe (Try & Hire), przeprowadzanie testów manualnych i internetowych (Xpert).

 

 

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest akredytowaną agencją płatniczą. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych.
Struktura ARiMR jest trzypoziomowa: Centrala, 16 Oddziałów Regionalnych w każdym województwie oraz 314 Biur Powiatowych.
Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego. Realizowane zadania to płatności bezpośrednie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Program Operacyjny - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013, Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw, Wspólna Organizacja Rynku Rybnego

 

 

LASY PAŃSTWOWE

Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Gospodarują na niemal jednej trzeciej powierzchni Polski – części szczególnie cennej, bo rosną na niej lasy. Co ważniejsze, części systematycznie powiększającej się, gdyż dzięki staraniom leśników lasów przybywa. Jednym z naszych podstawowych zadań jest udostępnianie lasów całemu społeczeństwu

 

 

CampLeaders

Camp Leaders Poland jest częścią globalnej grupy Camp Leaders organizującej programy wyjazdów wakacyjnych do pracy w ośrodkach kolonijnych w USA.Praca na tzw. kampie jest niepowtarzalną szansą na poznanie studentów z całego świata, zarobienie kieszonkowego, a następnie podróżowania po Stanach. Program oferowany przez Camp Leaders to dwumiesięczny pobyt na kampie i praca w charakterze: wychowawcy, ratownika, pracownika biura, kuchni, kierowcy, itp.Po ukończeniu pracy na kampie, uczestnik ma możliwość pozostania w USA do końca ważności wizy J1 – tj. przez kolejne 2 miesiące. Oferujemy: -Pracę na kampie -Kieszonkowe -Bilety do USA w obie strony -Zakwaterowanie oraz wyżywienie -Profesjonalne przygotowanie wyjazdu. CENA PROGRAMU Z BILETEM OD 1850 ZŁ.

 

 

 

tarczynski

Firma TARCZYŃSKI S.A. to niezwykłe przedsięwzięcie Elżbiety i Jacka Tarczyńskich, którzy dzięki swojej pasji, zaangażowaniu i wytrwałości stworzyli w 1990 roku fundamenty prawdziwego królestwa wędlin. Sekretem wyjątkowości produktów marki TARCZYŃSKI jest idealne połączenie tradycji z nowoczesnością. Nasze wędliny wytwarzane są w jednym z najnowocześniejszych, przyjaznych dla środowiska zakładów w Europie. To właśnie harmonia między tradycją, naturą i technologią sprawia, że od lat wyroby marki TARCZYŃSKI mogą gościć na Państwa stołach – zawsze świeże, zachwycające odpowiednio skomponowanym smakiem i gwarantujące ucztę na najwyższym poziomie. Państwo Tarczyńscy przez ponad 20 lat z pełnym zaangażowaniem budują silną markę, która zyskuje coraz większe uznanie wśród konsumentów. Nasza firma znana jest nie tylko ze znakomitych kabanosów, ale również z produkcji wędlin przywołujących najlepsze staropolskie tradycje takich jak „Dębowa Tradycja” czy „Wędliny z Kotła”, nie ustaje w poszukiwaniach nowych receptur i inspiracji, czego owocem jest m.in. linia wyrobów: „Smaki Świata”, „Wędliny Zakonne” czy „Wędliny ze Strusia". Ważną pozycję w portfolio firmy zajmują Przetwory Mięsne w Słoikach – bogate smakowo smalce, smarowidła, przysmaki i mięsa stanowiące podstawę dań kuchni staropolskiej. Produkty pod markami TARCZYŃSKI S.A, DOBROSŁAWA I STARPECK wyróżniają się świetnymi produktami o doskonałej jakości, doświadczonymi pracownikami, sukcesami i lojalnymi klientami. Nasze portfolio produktowe idealnie uzupełnia się, ponieważ każda z marek specjalizuje się w innych wyrobach. Będąc grupą, jesteśmy atrakcyjnym partnerem dla odbiorców – sieci handlowych i hurtowni, a jednocześnie mamy większą siłę negocjacyjną. Wzajemnie czerpiemy ze swojego doświadczenia.

 

 

selgros

Selgros Cash&Carry to ogólnopolska sieć hal handlu hurtowego. Oferujemy pełne zaopatrzenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Działamy w 15 polskich oddziałach, zatrudniając przeszło 4000 pracowników.

 

 

klimowicz

Grupa Producentów Owoców i Warzyw KLIMOWICZ Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 2008 roku. Jest Grupą stworzoną przez firmy rodzinne, co w znacznym stopniu wpływa na jakość sprzedawanych przez nią produktów, politykę firmy oraz specyfikę działalności. Podwalinę Grupy stanowią zwłaszcza dwie firmy: Zakład Ogrodniczy Paczyna Cecylia Klimowicz oraz Przedsiębiorstwo Nasienne „Księży Las” Sp. z o.o. Zakład Ogrodniczy Paczyna i Grupa KLIMOWICZ współpracuje z wieloma światowymi kontrahentami (np. TESCO, Makro, Real, etc). Dlatego też warzywa Państwa Klimowicz można zakupić zarówno w Polsce (w dużych hipermarketach, jak i w mniejszych sklepach), a także w Niemczech, Austrii, Czechach czy też Wielkiej Brytanii.

 

 

Serco

Serco improves the quality and efficiency of essential services that matter to millions of people around the world. We opened our Polish office at the end of 2009. From our centre in Kraków we deliver services for clients in the travel and tourism sector. We are responsible for managing all the contact with their clients throughout Europe: we plan journeys, manage reservations, and help solve the many different problems that are connected with their journeys. Our employees speak many foreign languages fluently, among them: French, German, Dutch, Italian and Spanish. We now employ nearly 600 people and our centre is still growing. We are planning a continued increase in the number of people we employ in the forthcoming months and years. In September 2012 we opened our brand new, modern office in Krakow.

 

 

cedrob

CEDROB S.A. to lider w produkcji mięsnej i przetworów drobiowych będący jednocześnie największą firmą w branży z rodzimym kapitałem. Początki firmy sięgają 1991 roku. Firma rozwijała się dynamicznie na przestrzeni kolejnych lat. Obecnie w strukturze CEDROB SA funkcjonują: - Zakłady Produkcyjne w Ciechanowie, w Niepołomicach koło Krakowa oraz w Ujazdówku koło Ciechanowa (zakład w budowie) - Fermy produkcyjne - Wytwórnie Pasz w Gumowie i w Raciążu - Zakłady Wylęgu Drobiu w Mławie, w Pawłowie oraz w Skarżynku (zakład w budowie) - Sklepy firmowe.

 

 

randstad

Jesteśmy jednym z wiodących dostawców usług HR. Nasze działania nie ograniczają się jednak wyłącznie do doradztwa personalnego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i doskonałej znajomości rynku pracy w Polsce, realizujemy także inne, niezwykle ciekawe projekty z obszaru HR. Realizujemy największe międzynarodowe badanie poświęcone tematyce employer brandingu. Efektem jest coroczny unikalny raport, wyróżnienie Randstad Award oraz ranking najbardziej atrakcyjnych pracodawców. Posiadamy wiele specjalistycznych jednostek działających w takich obszarach jak: rekrutacje stałe i tymczasowe, rekrutacje specjalistyczne, naliczanie płac, administracja kadrowa, leasing pracowniczy, praca tymczasowa w formule Inhouse oraz wsparcie procesów HR.

 

 

auchan

Auchan to koncern handlowy o międzynarodowym zasięgu. Grupa obecna jest w 12 krajach świata, zatrudnia 243 tysiące współpracowników w 150 różnych zawodach. W Polsce jesteśmy już od 17 lat i obecnie zatrudniamy ponad 10 tysięcy pracowników. Poszukujemy do pracy w całej Polsce Pracowników: Pracownik Hali, Kasjer/ka, Piekarz, Cukiernik, Rzeźnik, Magazynier, Agent Ochrony, Manager handlowy, Manager kas, Manager techniczny, Manager ochrony i innych. Program Płatnych Staży Managerskich został przygotowany z myślą o Studentach ostatniego roku studiów magisterskich i ich Absolwentach. W czasie stażu poznasz firmę i branże wielkiej dystrybucji. To może być Twój początek przygody z Auchan. Dzięki naszemu programowi masz możliwość zdobyć cenne doświadczenia. Staż trwa 3 miesiące i możesz go odbyć w dowolnym okresie roku. Masz możliwość ubiegania się o staż w HIPERMARKECIE w działach Handlowych spożywczych lub przemysłowych. W czasie stażu możesz liczyć na: Indywidualny plan poznania pracy w danym dziale, Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, Zrozumienie funkcji zespołu i zarządzania, Wsparcie ekipy oraz pakiet potrzebnych szkoleń, Umowę o staż, Stałe wynagrodzenie. Po ukończeniu stażu wybrane osoby mają możliwość zatrudnienia w Auchan.

 

 

deheus

De Heus jest międzynarodową firmą z wiodącą pozycją w przemyśle żywienia zwierząt hodowlanych. Firma została założona w roku 1911 r. i ma swoje korzenie w Holandii. Od tamtego czasu rozrosła się z regionalnej firmy paszowej do międzynarodowej grupy działającej w 45 krajach Europy, Azji, Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Łacińskiej. W wyniku szybkiego wzrostu poza Holandią,De Heus Group należy obecnie do 20 światowych liderów wśród dostawców pasz. Misją Firmy De Heus jest produkcja mieszanek paszowych pełnoporcjowych, uzupełniających i preparatów mlekozastępczych bezpiecznych dla zdrowia zwierząt hodowlanych oraz produkowanej żywności o wysokiej jakości docenianej przez obecnych i przyszłych klientów.

 

 

carrer

Career Investment działa z sukcesem na rynku od 2002 roku, wciąż poszerzając swoją ofertę. Misją firmy jest pomoc w rozwoju zawodowym naszych Klientów. Oferujemy zarówno zagraniczne programy edukacyjne, jak i zarobkowe. Kolejne certyfikaty, które uzyskujemy, gwarantują najwyższy stopień świadczonych usług.

 

 

kampet

Firma Kampet zajmuje się przede wszystkim usuwaniem graffiti z wszelkich powierzchni, stosowaniem powłok antygraffiti oraz wysokociśnieniowym specjalistycznym myciem. Kampet jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą działającą w segmencie antygraffiti oraz specjalistycznego czyszczenia obiektów infrastruktury. Celem naszej działalności jest zapewnienie czystości i estetycznego wyglądu Państwa obiektów, które na wskutek aktów wandalizmu zostały oszpecone graffiti, bądź też uległy naturalnej degradacji z racji czasu, eksploatacji, czy miejskich zanieczyszczeń.

 

 

aterima

ATERIMA to agencja zatrudnienia działająca na rynku polskim, niemieckim i francuskim. Naszym klientom oferujemy profesjonalne rozwiązania z zakresu rekrutacji oraz wynajmu personelu. Z naszych usług korzystają zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak również międzynarodowe koncerny. Jedną z naszych specjalizacji jest delegowanie pracowników do pracy za granicą – w szczególności do Niemiec i Francji.

 

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Sady
JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Małopolski Związek Pracodawców

Jerzy Miller
Wojewoda Małopolski
dziennikpolski

kariera

eurostudent

manko

podajdalej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies