IX Targi pracy

OfertaWystawcy i prezentacjeV Targi PracyVI Targi PracyProgram targówVII Targi PracyProgram targówVIII Targi PracyIX Targi PracyMiejsce i terminKontaktFilmyGaleria

WYSTAWCY VI TARGÓW PRACY UR:

PLIVA

Jesteśmy jednym z największych w Polsce producentów leków odtwórczych. Potwierdzeniem najwyższej jakości wytwarzanych przez nas preparatów jest prestiżowy certyfikat Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), który Fabryka Grupy Teva w Krakowie otrzymała jako pierwszy producent z branży farmaceutycznej w Polsce. Dokument ten zezwala spółce na produkcję do krajów UE.
Krakowskie zakłady przeszły także pomyślnie audyty amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA). Dzięki temu jako pierwsza firma farmaceutyczna w Polsce otrzymaliśmy pozwolenie na produkcję leków na rynek USA. Obecnie w Zakładzie w Krakowie wytwarzane są formy suche i płynne preparatów. Zakład w Krakowie ma za sobą długą tradycję sięgającą lat 30 XX wieku. Wówczas na obrzeżach miasta powstała niewielka wytwórnia, zajmująca się głównie produkcją odżywek i artykułów spożywczych. Wytwórnia ta stanowiła filię znanej szwajcarskiej firmy - Dr. A. Wander S.A.  Dawne obrzeża Krakowa to dziś prawie centrum tego miasta, które należy do dziedzictwa kultury światowej i podlega szczególnej ochronie ekologicznej. Nasza firma musi więc spełniać bardzo surowe kryteria w zakresie norm ochrony środowiska. Dlatego stosujemy cały system proekologicznych rozwiązań i nieustannie pracujemy nad ciągłym udoskonalaniem swoich metod działania.  Nowoczesny sposób wytwarzania sprzyja zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy naszym pracownikom oraz maksymalnemu ograniczeniu uciążliwości naszej firmy dla otoczenia i środowiska naturalnego. W 1997 roku Zakłady w Krakowie uzyskały Świadectwo Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji, natomiast w roku 2001, jako pierwsza firma farmaceutyczna w Polsce, otrzymały międzynarodowy certyfikat w zakresie ochrony środowiska. W tym samym roku Zakładowi w Krakowie przyznany  został certyfikat w zakresie Bezpieczeństwa Pracy. W 2008 roku Zakład otrzymał także certyfikat Firmy Bliskiej Środowisku.

 

 

CAPGEMINI

Capgemini, jeden z wiodących światowych dostawców usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingu, umożliwia swoim klientom rozwój i działanie dzięki nowoczesnym technologiom. Firma Capgemini oferuje swoim klientom doświadczenie i możliwości, które zapewniają im większą swobodę w osiągnięciu najlepszych wyników poprzez unikatowy sposób współpracy polegający na Współdziałaniu w Biznesie (Collaborative Business ExperienceTM). Capgemini jest obecna w 40 krajach i zatrudnia na świecie około 110 tys. pracowników. W naszych biurach Polsce zatrudniamy ponad 4 tys. osób.

 

 

STATE STREET

State Street has a presence in Krakow, Poland since November, 2007. Our primary business is focused on Fund Accounting, Hedge Fund Accounting, Pricing Administration, Derivative Administration and Financial Reporting. Today State Street has over 900 employees at multiple sites in Krakow.

 

 

CAPITA

Capita jest największą firmą outsourcingową w Wielkiej Brytanii, która kilka miesięcy temu rozpoczęła działalność w Krakowie. Łączy nas jeden cel - pomóc udoskonalić obsługę klienta dla każdego z naszych licznych partnerów - zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Współpracuje z ponad 300 znaczącymi klientami spośród różnych gałęzi biznesu, m. in.: AXA, BBC, Deutsche Bank, O2, T-Mobile, Tesco and Zurich. Na przestrzeni najbliższych 18 miesięcy planują zatrudnić około 500 pracowników, którzy będą świadczyć usługi w zakresie obsługi klienta oraz wsparcia działalności biznesowej w zakresie ubezpieczeń, finansów, IT, HR, świadczeń emerytalnych, ubezpieczeń zwierząt domowych, nieruchomości i administracji

 

 

COBICO

COBICO Sp. z o.o. posiada w swoich strukturach Akredytowane Biuro Certyfikacji i Laboratorium Opakowań. Biuro Certyfikacji Świadczy usługi z zakresu opakowań i rolnictwa – przetwórstwa i ekologicznej produkcji rolnej, produktów regionalnych i tradycyjnych, produktów w programie „Jakość Tradycja” oraz wieprzowiny wysokiej jakości w systemie PQS. Laboratorium COBICO przeprowadza badania opakowań metalowych i z tworzyw sztucznych oraz materiałów opakowaniowych

 

 

U JĘDRUSIA

PGPH "U Jędrusia"  już ponad 25 lat jest producentem wyrobów garmażeryjnych chłodzonych oraz sałatek i surówek. Prowadzona działalność została nagrodzona licznymi wyróżnieniami wśród których największe znaczenie mają m.in. tytuł Agro Polska 2001 oraz Polski Producent Żywności 2002 i certyfikat "Dobre bo Polskie". Na wszystkich etapach procesu produkcyjnego , począwszy od przyjęcia surowca aż do pakowania i dystrybucji, firma stosuje procedury systemu  HACCP zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne wytwarzanej żywności. Firma dostarcza swe produkty do wszystkich sieci  hipermarketów na terenie całej Polski tj. Makro Cash and Carry, TESCO, Selgros, Geant, Carrefour, a także zaopatruje ponad 30 firmowych stoisk delikatesowych i Lunch Barów.

 

 

BIOCERT

BioCert Małopolska Sp. z o.o. jest jednostką certyfikującą działająca na terenie całego kraju, posiadającą upoważnienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym .Akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji produkcji rolniczej prowadzonej metodami ekologicznymi. Dysponują rzetelną i aktualną informacją o sposobie przekształcenia produkcji rolnej na produkcję prowadzoną metodami ekologicznymi.

 

 

WUP


Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Małopolskiego. Jesteśmy instytucją publiczną, co oznacza, że działamy nie dla siebie, ale działamy dla innych. Pracujemy na rzecz regionu Małopolski, dlatego od 2007 roku celem i podstawą realizacji wszystkich naszych inicjatyw jest misja: kompetentny, wykwalifikowany i pracujący mieszkaniec Małopolski. Dysponujemy środkami, które można pozyskać na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju zasobów ludzkich. Pełnimy w województwie małopolskim funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

 

 

WHY NOT USA

Firma Why Not USA oferuje program Work and Travel (praca wakacyjna w USA), program Szkoła w USA, bilety lotnicze do USA, Targi pracy z amerykańskimi pracodawcami oraz kilka innych propozycji wyjazdów dla studentów i nie tylko. Daje jedyną w swoim rodzaju możliwość nauki języka angielskiego oraz poznania kultury amerykańskiej.

 

 

PROJEKTOR

„PROJEKTOR – wolontariat studencki” to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu, który ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży mieszkających na wsi i w małych miastach. W ramach programu studenci docierają do uczniów przekazując im wiedzę, ale także pozytywne wzorce i własnym przykładem zachęcają do dalszego rozwoju i nauki. Program PROJEKTOR łączy dziecięcą chęć poznawania świata ze studenckim zaangażowaniem. Dzięki tej inicjatywie środowiska akademickie, szkolne, a także samorządy i społeczności lokalne wymieniają się wiedzą oraz doświadczeniami, czerpią inspirację i nawiązują kontakty.

 

 

LEADER SERVICE

Leader Service Sp. z o.o. to renomowana polska firma świadcząca usługi z zakresu doradztwa personalnego, rekrutacji IT, doradztwa w karierze, pracy tymczasowej i pracy za granicą. Posiada  14 oddziałów w największych miastach Polski oraz partnerów i agentów za granicą  (m. In.: Niemcy, Francja, Szwecja, Holandia, Belgia). Nasze wieloletnie doświadczenie, zgromadzona wiedza oraz wysokie kwalifikacje naszych pracowników przekładają się na sukces zarówno naszej firmy, jak i firm, z którymi współpracujemy.

 

 

OHP

Ochotnicze Hufce Pracy posiadają w swojej strukturze jednostki zajmujące się pośrednictwem pracy w kraju i za granicą oraz doradztwem zawodowym i orientacją zawodową.
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży realizuje zadania z zakresu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz z zakresu świadczenia usług edukacyjnych dla młodzieży na lokalnym rynku pracy.

 

 

MAAR

„Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego od kilkunastu lat tworzy warunki do rozwoju biznesu w regionie. Oferując przedsiębiorcom pomoc finansową, doradczą, inwestycyjną i szkoleniową MARR gwarantuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej.

Doświadczenie, potencjał merytoryczny, stabilność finansowa oraz zaangażowanie w pozyskiwanie unijnych dotacji stawia MARR w gronie największych instytucji w Polsce działających na rzecz promocji przedsiębiorczości i najpoważniejszych partnerów instytucji centralnych i samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu. 

Jako Regionalna Instytucja Finansująca, Spółka pośredniczy w udzielaniu dotacji na zadania związane z inwestycjami proinnowacyjnymi; wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz działania skierowane na tworzenie pozabankowych źródeł finansowania.

MARR jest liderem przedsięwzięć podejmowanych na rzecz wzrostu konkurencyjności małopolskich firm. Uruchomione w 2009 r. wspólnie z Krakowskim Parkiem technologicznym i Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Centrum „Business In Małopolska” to pierwsze, profesjonalne centrum obsługi biznesowej w regionie, gdzie na kompleksową pomoc mogą liczyć zarówno inwestorzy jak i eksporterzy. Spółka jest jedynym w regionie, oficjalnym partnerem Polskiej Agencji Informacji  i Inwestycji Zagranicznych.”

 

 

Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

KZRKiOR jest ogólnopolskim samorządnym zrzeszeniem kółek rolniczych, kół gospodyń wiejskich, terenowych związków rolników i organizacji rolniczych. Pełni funkcję związku zawodowego rolników indywidualnych, a w stosunku do Spółdzielni Kółek Rolniczych - Krajowego Związku Rewizyjnego. W ramach swojej działalności statutowej prowadzi program "Linia R" oparty na rabatach, upustach lub preferencyjnych warunkach sprzedaży dla rolników, wynegocjowanych przez Związek bezpośrednio u dostawcy produktów lub usług.

 

 

ADDECO


Adecco, jako globalny lider w dziedzinie rozwiązań zarządzania zasobami ludzkimi, oferuje szeroki zakres usług:    rekrutacja i selekcja pracowników na stałe (Permanent Placement), rekrutacja pracowników tymczasowych (Temporary Staffing), weryfikacja i ocena kandydatów (Assessment Center), ocena pracowników, określenie potencjału oraz kierunków rozwoju (Development Center), poszukiwania bezpośrednie kluczowych specjalistów, menedżerów oraz na stanowiska kierownicze (Direct & Executive Search), rekrutacja do pracy za granicą (International Recruitment), program zwolnień monitorowanych (Outplacement), doradztwo z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i rynku pracy (Consulting & Adjustment Services), obsługa pracowników poprzez biuro zlokalizowane na terenie firmy Klienta (On-Site Management), outsourcing funkcji z zakresu zarządzania personelem (Outsourcing), zarządzanie i koordynacja pracy innych dostawców personelu (Master Vendoring), wypróbowanie pracownika przed zatrudnieniem na stałe (Try & Hire), przeprowadzanie testów manualnych i internetowych (Xpert).

 

 

AMPLUS

Spółka Amplus powstała w 1992 roku jako wspólne przedsięwzięcie udziałowców działających w branży owoców i warzyw. W latach 90-tych firma nawiązała współpracę z sieciami handlowymi i od tego momentu rozpoczął się dynamiczny i stabilny rozwój, który trwa do dziś. Obecnie spółka Amplus  jest jednym z liderów branży , a istotą jej działalności są hurtowe dostawy świeżych owoców i warzyw, do dystrybutorów i do detalistów , na rynku polskim i europejskim. Roczny obrót za rok 2010 wyniósł w przybliżeniu 180 mln PLN, a za 2011 już 200 mln PLN.

 

 

DECATHLON

Decathlon jest jedną z największych sieci sportowych na świecie oraz międzynarodowym producentem i dystrybutorem sprzętu sportowego. Posiada ponad 550 sklepów na całym świecie. W Polsce  firma działa od 1999 roku, to miejsce pracy dla ponad 1000 osób. Oferta złożona jest z około 6 tysięcy modeli produktów. Ponadto w Gliwicach znajduje się regionalne centrum magazynowe obsługujące sklepy w Polsce, Czechach i Turcji.

 

 

TESCO

Tesco to największa brytyjska sieć hipermarketów i supermarketów, która ma swoje filie również w innych krajach. Początkowo sieć zajmowała się sprzedażą żywności, ale rozszerzyła swoją ofertę również na odzież, sprzęt elektroniczny i samochody. Do roku 2003 firma miała już w swoim posiadaniu ponad 2000 sklepów różnej wielkości, od hipermarketów do niewielkich sklepików np. przy stacjach benzynowych. W Polsce Tesco działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Tesco Polska sp. z o.o. i posiada 400 sklepów w całym kraju. Siedziba Tesco znajduje się w Krakowie

 

 

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest akredytowaną agencją płatniczą. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych.
Struktura ARiMR jest trzypoziomowa: Centrala, 16 Oddziałów Regionalnych w każdym województwie oraz 314 Biur Powiatowych.
Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego. Realizowane zadania to płatności bezpośrednie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Program Operacyjny - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013, Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw, Wspólna Organizacja Rynku Rybnego

 

 

CONTIMAX

Contimax S.A. jeden z największych producentów przetworów rybnych w kraju  z dumą świętuje w tym roku 20-lecie działalności.  Początkowo koncentrowała się na handlu hurtowym i detalicznym artykułami rybnymi na terenie Krakowa i jego okolic. Obecnie firma jest producentem o zasięgu ogólnopolskim, zatrudniającym około 400 osób. Przedsiębiorstwo jest eksporterem produktów rybnych do krajów Unii Europejskiej oraz USA, Kanady i Australii.

 

 

LASY PAŃSTWOWE

Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Gospodarują na niemal jednej trzeciej powierzchni Polski – części szczególnie cennej, bo rosną na niej lasy. Co ważniejsze, części systematycznie powiększającej się, gdyż dzięki staraniom leśników lasów przybywa. Jednym z naszych podstawowych zadań jest udostępnianie lasów całemu społeczeństwu

 

 

Shipjob

Duna Rapszódia Sp. z o.o jest dynamicznie rozwijającą się firmą pośrednictwa pracy, działają od 1994 roku. Ich głównym celem jest, aby zgłaszającym się kandydatom zapewnić wysoko płatną pracę na statkach rzecznych w luksusowych warunkach. Ogłoszenia pracy ich partnerów posiadają referencję znaną na całym świecie.

Prof. dr hab. Janusz Żmija
JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jerzy Miller
Wojewoda Małopolski


dziennikpolski

kariera

eurostudent

manko
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies